Start Ang dating daan live

Ang dating daan live

Sa edad na 37, may hugis pa rin ang katawan nito, nakatayo at matigas pa rin ang kanyang suso.

The first part of this interesting question of faith — Can the Bible be a tool to prove that God exists?

A radio program since 1980, Ang Dating Daan (The Old Path) started television broadcast in 1983 to keep pace with its growing popularity.

The program debuted on IBC 13 with a one-hour time slot.

Manager si Ely sa PSI Bank sa isang branch sa Makati. “Hindi bale, ganito – me mga bisita kaming investors, papunta kami ngayon sa Batangas, baka di rin ako maka uwi kasi early morning bukas, meron kaming mini tournament sa golf.